browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Marathi article

माऊलीच्या चरणी…[भाग २]

संत ज्ञानदेवांबद्दल काय सांगावे. प्रा. आर.डी.रानडे म्हणतात “ज्ञानदेव हे जसे मोठे पंडित होते, थोर आत्मानुभवी होते, तसे ते अभिजात कविही होते. मात्र त्यांनी आपली काव्यस्फूर्ति विश्वात्मक देवाचे वर्णन करुन धर्म किर्तन करण्यात खर्च केली”. सामान्यतः रुक्ष म्हणून गणला जाणारा वेदान्त त्यांनी सरळ काव्य स्वरुपात मांडला. त्यांच्या भाषेत सांगावयाचे म्हणजे “माझ्या मराठाचि बोलु कौतुके । परी … Continue reading »

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , | Comments Off on माऊलीच्या चरणी…[भाग २]

माऊलीच्या चरणी..

आषाढी एकादशी निमित्त महाराष्ट्राच्या संताना नामन करुन “ज्ञानेश्वरीतिल नीती विचार”.. ह्या वर माझे स्वतःचे विचार प्रगट करण्याचा प्रयत्न करित आहे. अर्थात ‘ज्ञानेश्वरीवर” काही ही टिपनी करण्याची माझी क्षमता नाही. तरी सुध्दा मला जे कळले, गवसले आणि समजले ते तसेच्या तसे आपणा पर्यंन्त पोहचविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करित आहे. आशा आहे माझी कुठली ही चुक आपण वाचक … Continue reading »

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , | Comments Off on माऊलीच्या चरणी..

चल ग सखे पंढरिला..

“ओठी तुझे नाम सदा असु दे माझे जीवन विठ्ठल होऊ दे”.. असाच जीवनाचा संदर्भ घेत हाजारो लाखो लोक ‘विठ्ठलाचा’ गजर करित पंढरपूरला पोहचतिल… आणि आपल्या जिवनाचं सार्थक करतिल. शेकडो वर्षाची ही परंपरा आजही चालू आहे आणि विशेष हे की

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , , | Comments Off on चल ग सखे पंढरिला..
Powered by Aaliya Enterprise