इमोशनल ‘अत्याचार’….

सांगायला होता

‘तो’ निवडणूक प्रचार

‘बाळा’ साठी मॅडमने

केला इमोशनल अत्याचार….

देशा साठी त्याग करण्याची

पंरपंरा आहे आमच्या घराची

मी ही दिला माझं ‘बाळ’

तुमच्या सेवे साठी…

आता तुमच्याच हवाली

केलं माझं ‘बाळ’

तो तुम्हाला सांभाळेल

तुम्ही करा त्याचा सांभाळ…

होते हे जनते बद्दलं प्रेम

कि होता नवा प्रचार

आम्हाला तर वाटलं बुवा

एक इमोशनल अत्याचार….

पुत्र प्रेमा पोटी

होती मायेची हाक

जनतेच्या चिमटित आहे

कुकलं ‘बाळाचं नाक’….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *