browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Marathi Articles

चल ग सखे पंढरिला..

“ओठी तुझे नाम सदा असु दे माझे जीवन विठ्ठल होऊ दे”.. असाच जीवनाचा संदर्भ घेत हाजारो लाखो लोक ‘विठ्ठलाचा’ गजर करित पंढरपूरला पोहचतिल… आणि आपल्या जिवनाचं सार्थक करतिल. शेकडो वर्षाची ही परंपरा आजही चालू आहे आणि विशेष हे की

Categories: Marathi, Marathi Articles | Tags: , , | Comments Off on चल ग सखे पंढरिला..

नविन वर्षाच्या आशा आणि आकां‌क्षा…

  गुढी पाडवा….. नविन वर्ष….. नविन दिवस….. नविन आशा आणि आकांक्षां ! ईश्वराने माणसाला थोडे फार विसरण्याचे वरदान देऊन फार मोठी कृपा केली आहे. मनुष्य हा विसराळू प्राणी ! कित्येक ब-या वाईट प्रसंगांना सामोरे जाऊन, आपण त्याला विसरतो आणि परत जीवनाला, जगण्याला प्रारंभ करतो… भले कितीही कठिण समय असो त्याला एक आशा असते… की आज … Continue reading »

Categories: Marathi, Marathi Articles | 1 Comment
Powered by Aaliya Enterprise